Czy byłbyś zainteresowany zakupieniem poniższych publikacji:
 
Start Lekcja 3 - Odmiana "to be", przymiotniki Ćwiczenia

Ćwiczenia:Exercise 1 / Ćwiczenie 1

Odmień czasownik „to be”:

I ………                                    We ………

You ………                              You ………

He ………                                They ………

She ………

It ………


Exercise 2 / Ćwiczenie 2

Napisz wersję skróconą odmiany czasownika „to be”:

I ………                                    We ………

You ………                              You ………

He ………                                They ………

She ………

It ………


Exercise 3 / Ćwiczenie 3

Przetłumacz poniższe zdania:

1. Ona mieszka w Poznaniu

…………………………………………….

2. My pochodzimy z Polski

…………………………………………….

3. Ona jest miła

…………………………………………….

4. Wy jesteście inteligentni

…………………………………………….

5. Oni są źli

…………………………………………….

6. Ty jesteś piękny

…………………………………………….

7. My jesteśmy grzeczni

…………………………………………….

8. Ja jestem dobry

…………………………………………….

9. Ona jest duża

…………………………………………….

10. On jest mały

…………………………………………….