Nowość! :-)
Lekcja 5 - Liczby/Wiek

Podczas dzisiejszej lekcji kursu angielskiego nauczymy się angielskich liczb. A dokładniej liczb do 9999 :-)

Zacznijmy od początku. Angielskie liczby od 1 do 12:

One – jeden

Two – dwa

Three – trzy

Four – cztery
Five – pięć

Six – sześć

Seven – siedem

Eight – osiem

Nine – dziewięć

Ten – dziesięć

Eleven – jedenaście

Twelve – dwanaście


Liczby od 13 do 19 opierają się o pewną zasadę. Do „podstawowej” liczby np. „six” dodajemy końcówkę „teen” i mamy „sixteen” czyli szesnaście. O ile końcówka zawsze jest taka sama to liczba „podstawowa” czasami ulega zmianie:

Thirteen – trzynaście

Fourteen – czternaście

Fifteen – piętnaście

Sixteen – szesnaście

Seventeen – siedemnaście

Eighteen – osiemnaście

Nineteen – dziewiętnaście


Natomiast liczba 20 to:

Twenty – dwadzieścia


Tutaj sprawa staje się już prostsza. Chcąc stworzyć liczbę np. 22 wpisujemy „twenty” oraz „two” czyli wychodzi nam „twenty two”. Liczby od 30 do 90 też mają swoją zasadę-wszystkie kończą się na końcówkę „ty”:Thirty – trzydzieści

Forty – czterdzieści

Fifty – pięćdziesiąt

Sixty – sześćdziesiąt

Seventy – siedemdziesiąt

Eighty – osiemdziesiąt

Ninety – dziewięćdziesiąt

Zwróć uwagę na różnice w pisowni pomiędzy „fourteen” a „forty”! Reszta liczb od 30 do 90 ma te same „podstawowe” cyfry co od 13 do 19.


Wiemy więc jak liczyć do 99:-) Uwaga! Pisząc słownie liczby od 20 do 99, musimy użyć myślnika. Parę przykładów:

Seventy-two – siedemdziesiąt dwa

Thirty-one – trzydzieści jeden

Czas teraz nauczyć się liczb „sto” i „tysiąc”:

Hundred – sto

Thousand – tysiąc

Liczby setne i tysięczne w języku angielskim tworzymy trochę inaczej niż w polskim. W języku polskim ta zasada wyglądałaby tak:

2345 – dwa tysiące trzy setki czterdzieści pięć. Po angielsku więc będzie: two thousand three hundred forty-five.


I na koniec jeszcze cyfra zero:-)

Zero – zero


Oraz plus i minus:

Plusplus

Minus - minus

Prawda że proste? :-)


A teraz przejdźmy jeszcze do pytań o wiek:

How old are you? – ile masz lat?

I nasza odpowiedź:

I'm twenty-five years old – mam dwadzieścia pięć lat

Konstrukcja odpowiedzi wygląda więc następująco:

I am + liczba + years old


A teraz odpowiedz na pytanie:-)

How old are you?

…………………………………………….